Ogranak HE Đerdap

Početna>O nama>Istorijat>Vlasinske HE

O nama

HEPS Đerdap 1HEPS Đerdap 2Vlasinske HEHE Pirot

Vlasinske HE

Projektantima i graditeljima trebala je jedna decenija da naprave veliki graditeljski korak u izgradnji „Vlasinskih hiodroelektrana”.
Jula 1955. god. ušao je u pogon „B” agregat „Vrle 1”. Hladnih jesenjih dana iste godine vršene su tehničke pripreme da u pogon uđe i agregat „A”, odnosno da oba agregata „Vrle 1” budu sinhronizovana na mrežu sistema Elektroprivrede.
U naredne dve godine – do februara 1958. u pogon su ušli i agregati „Vrle 3” i „Vrle 4”. Na taj način bila je okončana prva faza izgradnje najstarijih srpskih elektrana.
Zamišljena i projektovana od samih početaka izradnje prve faze, u kasnijim godinama doći će na red i izgradnja druge faze – što je značilo dupliranje kapaciteta i snage „Vlasinskih elektrana”.
Ukupna građevinska visina brane iznosi 34,43 m, a nad terenom je njenih 25,7m. Gornja kota je na 1213m nadmorske visine.
Brana je dugačka 239m, široka u stopi 139,28, a u kruni 5,5m. U kupno je u nju ugrađeno 332.000 kubika kamena, zemlje, gvožđa i betona.
Na desnom boku brane smešteni su temeljni ispusti, a površinski preliv izveden je na levoj obali, sa protokom od 17m3 vode u sekundi.
Izgradnjom brane stvorena je „čeona akumulacija” sistema, ukupnog kapaciteta 167.000.000 m3 vode, od kojih su 107 energetski potencijal, a 60 miliona kubika tzv. „mrtve vode”.
Pri maksimalnom usporu (najvišoj koti) površina jezera iznosi 16 km2, dužina desetak, a širina do 2 kilometra. Prosečna dubina je oko 15 m, a najveća kod brane – 34m.
Ukupan sliv voda u jezero je 143,4 miliona kubika, znači 68,7 miliona kubika klasičnog jezerskog sliva, a nakon izgradnje PAP „Lisina” još 74,7 miliona kubika prepumpanih voda B ožičke i L isinske reke. Povećanim slivom i povećanom snagom u sve četiri elektrane „Vlasina” ima mogućnost jačeg uticaja na pokrivanje špiceva potrošnje u elektrosistemu, sa mogućom dnevnom proizvodnjom od 2,5 do 2,8 miliona kWh.
Dovođenjem vlasinskih i lisinskih voda, a istovremenim odbijanjem procenta isparenja, kroz agregate „Vrle 1” prođe u srednje kišnoj godini oko 140 miliona kubika vode, a daljim dodavanjem voda sa sopstvenih slivova kroz agregate „Vrle 2” prođe oko 160, „Vrle 3” 195 i „Vrle 4” preko 200 miliona kubika vode.