Ogranak HE Đerdap

Početna>O nama>Istorijat>HE Pirot

O nama

HEPS Đerdap 1HEPS Đerdap 2Vlasinske HEHE Pirot

HE Pirot

Hidroelektrana „Pirot” je locirana na teritoriji jugoistočne Srbije, između Pirota i bugarske granice i koristi vode Visočke reke na profilu brane „Zavoj”.
 Akumulacija „Zavoj” nastala je prirodnim putem. Veliko klizište, 25.02.1963. zatvorilo je dolinu Visočice, pretvorivši je u jezero. Na dnu jezera ostalo je selo Zavoj, a prirodna brana iskorišćena je da se uz nju izgradi veštačka brana u koju je ugrađeno 1,5 miliona kubika kamena, gline i filterskog materijala. Akumulacija Zavoj dugačka je 17km, prostire se na 550 hektara, sa najvišom kotom od 616mnm, i sadrži oko 170 miliona kubika vode.
Kamen temeljac HE „Pirot“ položen je 08.09.1977. , a radovi na izgradnji su počeli 1983. godine, dok je prvi agregat pušten u rad 1990. godine.
To je akumulaciona elektrana derivacionog tipa sa tunelom i cevovodom pod pritiskom i akumulacijom za godišnje izravnanje.
Sama akumulacija je višenamenska. Njene vode se koriste za:
  • proizvodnju električne energije
  • prihvatanje poplavnog talasa
  • snabdevanje vodom
  • sprečavanje nanosa
  • oplemenjavanje malih voda