Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>Proizvodni kapaciteti>HE Đerdap 2

Poslovanje

HE Đerdap 1HE Đerdap 2Vlasinske HEHE Pirot

HE Đerdap 2

HE "Đerdap 2" je druga zajednička srpsko-rumunska hidroelektrana na Dunavu. Izgrađena je na 863.km Dunava od ušća u Crno more na profilu Kusjak-Ostrovul Mare. Kao i HE "Đerdap 1" i ovaj sistem je kompleksan i višenamenski hidrotehnički objekat. Sastoji se od osnovne elektrane, dve dodate elektrane, dve prelivne brane, dve brodske prevodnice i dva razvodna postrojenja TTGKV. Svakoj strani, srpskoj i rumunskoj, pripada po jedan od pomenutih objekata. Osnovna elektrana, kao građevinska celina, podeljena je na dva jednaka dela. Između njih je državna granica, tako da svaka strana nesmetano održava i eksploatiše svoj deo sistema. U elektranu je ugrađeno 10 horizontalnih cevnih agregata, ukupne instalisane snage 270 MW.

Podaci za HE
Snaga elektrane 270 MW
Ukupni instal. protok 4200 m3/s
Tip Rečna-protočna
Datum prve sinhronizacije 12.04.1985.

Turbina 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Proizvođač LMZ Sankt Peterburg
Tip turbine Kaplan
Broj obrtaja 62,5 o/min
Instalisana snaga 28 MW
Maksimalni pad 12,5 m
Minimalni pad 2,5 m

Turbina 9 / 10
Proizvođač UCM Rešica
Tip turbine Kaplan
Broj obrtaja 62,5 o/min
Instalisana snaga 28 MW
Maksimalni pad 12,5 m
Minimalni pad 2,5 m

Generator 3 / 4 / 5 / 6
Proizvođač Elektrosila, Rusija
Prividna snaga 27,55 MVA
Aktivna snaga 27 MW
Faktor snage 0,98

Generator 1 / 2 / 7 / 8
Proizvođač R. Končar, Hrvatska
Prividna snaga 27,55 MVA
Aktivna snaga 27 MW
Faktor snage 0,98

Generator 9 / 10
Proizvođač UCM Rešica, Rumunija
Prividna snaga 27,55 MVA
Aktivna snaga 27 MW
Faktor snage 0,98

Blok transformator 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (rezerva)
Proizvođač Elektroputere - Krajova (Minel)
Nominalna snaga 63 MVA
Prenosni odnos 123/6,3 kV

Hidrološki podaci
Ukupna zapr. akumul. 716,5 106m3