Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>Proizvodni kapaciteti>HE Pirot

Poslovanje

HE Đerdap 1HE Đerdap 2Vlasinske HEHE Pirot

HE Pirot

MAŠINSKA ZGRADA

Nadzemna SA 2 vertikalna agregata sa Francisovim turbinama, sa komandnim i razvodnim postrojenjem. Vreme rada elektrane 1400 sati godišnje (4,5-5 sati na dan), i sa godišnjom proizvodnjom od 120GWh prosečno. Elektrana je prilagodljiva i takvom dijagramu dnevnog opterećenja kada su neravnomernosti izrazite, a špicevi potrošnje kratkotrajni i oštri.


ORGANI BRANE

   Preliv sa brzotokom i sa ski skokom. Preliv je sa 3 polja 9x10,2m. Dimenzionisan je na maksimalno verovatni vodostaj: Qmpf=1820m3/s. Temeljni ispust: adaptiran je postojeći tunel izgrađen 1963. god. dt=2,3m a dužine 600m. Služi za evakuaciju vode tokom eksploatacije. Optočni tunel: za evakuaciju vode tokom gradnje, a po završetku objekta kao drenažna galerija. Dužine 930m, potkovičast profil visine 3m.

DOVODNI ORGANI

   Dovodni tunel sa ulaznom građevinom i tunelskom zatvaračicom. Dužine tunela 9093m, prečnika 4,5m, i izveden je klasično i krticom (po 1/4 i 3/4).
   Vodostan visine 97m, promenljivog prečnika od 8 do 15m. Čelični cevovod sa tunelskim delom cevovoda od 400m, ukupne dužine 2030m, prečnika 3,10m, 3m i 2,9m. Ispred elektrane račva se u dve račve d=1,70m. Ukopan u teren sa zemljanim natslojem 1,60m. Projektovan i izgrađen bez ankerskih blokova, predstavlja jedinstven objekat u Evropi.

OSTALI OBJEKTI

   Odvodna voda, betonski trapezasti profil za odvod 45m3/s. Dužina objekta 1300m. Kompenzacioni bazen I i II ukupne zapremine 650.000m3 + 86.000m3.

 
Podaci za HE
Snaga elektrane 80 MW
Ukupni instalisani protok 45 m3/s
Tip Akumulaciona
Datum prve sinhronizac. 08.10.1990.

Turbina 1 / 2
Proizvođač čkd, Blansko ČSSR
Instalisana snaga 41,5 MW
Broj obrtaja 500 o/min
Maksimalni pad 243 m
Minimalni pad 180 m

Generator 1 / 2
Proizvođač R.Končar
Prividna snaga 44,5 MVA
Aktivna snaga 40 MW
Faktor snage 0,9

Blok transformator 1 / 2
Proizvođač R.Končar
Nominalna snaga 45 MVA
Prenosni odnos 10,5/121 kV

Hidrološki podaci
Ukupna zapr. akumulacije 180 x 106m3
NMax. energetski sadržaj 75 GWh