Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>IMS>ISO sertifikat

Poslovanje

Politike IMSISO sertifikatUputstva

ISO sertifikat

Sertifikat ISO 9001:2008


Privredno društvo "HE Đerdap" d.o.o. Kladovo je 11.09.2014. god. od strane SGS, Zurich, Swittzerland, resertifikovalo postojeći sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008. Time se uspešno i u kontinuitetu nastavlja sa aktivnostima na primeni i unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom, uvedenog 2005 godine, kao i na njegovoj integraciji sa ostalim standardima u okviru integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u "HE Đerdap".

 


 

 

Sertifikat ISO 14001:2004


Privredno društvo ''HE Đerdap'' d.o.o. Kladovo je 11.09.2014. god. od strane SGS, Zurich, Swittzerland, resertifikovalo postojeći sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004.
 

  

 

 

Sertifikat ISO 18001:2007

Privredno društvo ''HE Đerdap'' d.o.o. Kladovo je 11.09.2014. god. od strane SGS, Zurich, Swittzerland, resertifikovalo sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u PD "HE Đerdap", prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.
 


 
 

 


Sertifikat ISO 27001:2013

Privredno društvo "HE Đerdap" d.o.o. Kladovo je 11.04.2013. god. od strane SGS, Zurich, Swittzerland, sertifikovalo sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS), u skladu sa zahtevima standard ISO/IEC 27001:2013. Time su uspešno završene aktivnosti na uvođenju standard ISO/IEC 27001 i njegovoj integraciji sa ostalim standardima u okviru integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u "HE Đerdap".