Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>Razvoj >IMS

Poslovanje

Energetski objektiModernizacijaIMSIT

IMS

IMS unapređenje
 
 
U integrisanom sistemu menadžmenta IMS PD „HE ĐERDAP“ uvedeni su i sertifikovani sledeći sistemi menadžmenta:
1.     Sistem menadžmenta kvaliteta QMS – standard ISO 9001:2008
2.     Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine EMS - standard ISO 14001:2004
3.     Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu OH&S - standard OHSAS 18001:2007
4.     Sistem menadžmenta bezbednosti informacija  ISMS - standard ISO 27001:2005.
 
IMS u PD „HE ĐERDAP“ aktivno funkcioniše putem istoimene softverske aplikacije „IMS“ i dostupna je svim korisnicima. Obezbeđen je pristup svim dokumentima IMS: poslovnicima, politikama, procedurama, uputstvima, obrascima i ostalim potrebnim dokumentima (zakoni, radna uputstva, pravilnici itd.). Dokumenta se ažuriraju, a baza sa dokumentima neprestano dopunjuje i proširuje, shodno novim potrebama i zahtevima korisnika. Cilj je efektivniji i efikasniji rad korisnika. U tom pravcu u planu je i inoviranje sadržaja postojeće aplikacije „IMS“.
 
Naš osnovni zadatak je da se održi kontinuitet u primeni već uvedenih i sertifikovanih sistema menadžmenta.
 
Planirano je da se u  2014. otpočne sa daljim unapređenjem IMS-a uvođenjem novog sistema menadžmenta, sistema menadžmenta energijom – standard ISO 50001:2011.