Ogranak HE Đerdap

Početna>O nama>Istorijat>HEPS Đerdap 1

O nama

HEPS Đerdap 1HEPS Đerdap 2Vlasinske HEHE Pirot

HEPS Đerdap 1

Hidroenergetski i plovidbeni sistem „Đerdap 1”, kompleksan i višenamenski objekat, izgrađen je na 943. kilometru Dunava od ušća u Crno more. Konačan položaj glavnog objekta na profilu Sip Gura Vaii, određen na osnovu opsežnih studijskih i istražnih radova, topografskih, hidroloških, geoloških, hidrogeoloških, geomehaničkih i geotehničkih, obezbeđivao je najoptimalnije iskorišćenje hidroenergetskog potencijala Dunava i uslov da se tokom gradnje plovidba ne obustavlja.
Prema Sporazumu o izgradnji i eksploataciji između tadašnje SFRJ i SR Rumunije, glavni objekat HEPS „Đerdap 1” projektovan je i izgrađen tako, da svakoj strani pripadne po jedna elektrana, jedna brodska prevodnica, jedna polovina prelivne brane i po jedna neprelivna brana, sa pratećim objektima. Preko brane napravljen je drumski put. Državna granica ide upravno na osu brane i deli objekat na dva simetrična dela. Da bi se to ostvarilo pomerena je u korist Rumunije.
Svaka strana izvodila je, u principu, radove na svojoj teritoriji uz sinhronizaciju sa drugom stranom i striktno poštovanje utvrđenih rokova.
Izgradnja HEPS „Đerdap 1” je zvanično počela 7. septembra 1964. godine. Prvi agregati pušteni su u rad 6. avgusta 1970. godine, istovremeno na jugoslovenskoj i rumunskoj strani. Rumunska brodska prevodnica počela je prevođenje brodova 3. avgusta 1969, a jugoslovenska oktobra 1970. godine. Konačno pregrađivanje Dunava obavljeno je 13. avgusta 1969. godine. Tokom izgradnje glavnog objekta iskopano je 13,4 miliona kubnih metara šljunka i rečnog nanosa, 7,2 miliona kubika stena, ugrađeno 3,2 miliona kubika betona, 167.000 tona armature i čelične konstrukcije i 69.000 tona opreme.