Ogranak HE Đerdap

Početna > Javne nabavke > Prethodna obaveštenja

Javne nabavke

Prethodna obaveštenja

Prethodna obaveštenja Dokumenti Datum objave
JN/2000/0329/2016 - Adaptacija elektrohidrauličke opreme brzih predturbinskih zatvarača HE Đerdap 1Prethodno obaveštenje
25.08.2016. 11:16h
Građevinsko – zanatski i injekcioni radoviPrethodno obaveštenje
15.06.2016. 11:14h
Nabavka radova na antikorozionoj zaštiti opreme agregata za potrebe revitalizacijePrethodno obaveštenje
15.06.2016. 11:07h
Izvođenje radova na AKZ opremePrethodno obaveštenje
27.05.2016. 15:55h
Zamena elektro i mašinske opreme u PS i CSPrethodno obaveštenje
13.05.2016. 11:36h
Građevinske mašinePrethodno obaveštenje
13.05.2016. 11:34h
Zamena elektro opreme CSPrethodno obaveštenje
13.05.2016. 11:32h
Zamena servomotora prelivne branePrethodno obaveštenje
13.05.2016. 11:20h
Modernizacija tehničkog osmatranja branaPrethodno obaveštenje
13.05.2016. 11:16h
Modernizacija tehničkog osmatranja brane Vlasinske HEPrethodno obaveštenje
13.05.2016. 11:11h
MHE "Temeljni Ispust"Prethodno obaveštenje
13.05.2016. 11:05h
Alati i instrumenti, po partijamaPrethodno obaveštenje
09.05.2016. 11:34h
Nabavka opreme za video nadzor sa uslugom ugradnje, po partijamaPrethodno obaveštenje
09.05.2016. 11:32h
Auto dizalicePrethodno obaveštenje
09.05.2016. 11:29h
Usluge održavanja pomoćnih objekata u HE ĐerdapPrethodno obaveštenje
09.05.2016. 11:18h
Usluge obezbeđenja objekata za potrebe HE ĐerdapPrethodno obaveštenje
09.05.2016. 11:17h
Usluge hotela i restorana (priprema i servisiranje topih i hladnih obroka, toplih i hladnih napitaka), usluga održavanja čistoće i zelenih površinaPrethodno obaveštenje
09.05.2016. 11:13h
Usluge angažovanja radnika na opštim, finansijskim, pravno administrativnim, informatičkim i poslovima operativne pripremePrethodno obaveštenje
09.05.2016. 11:06h
Usluge angažovanja radnika na remontima hidroenergetskih postrojenja u HE Đerdap i revitalizacija hidroagregata u ogranku HE „Đerdap 1“Prethodno obaveštenje
09.05.2016. 10:55h
Sanacija dovoda LjubatePrethodno obaveštenje
10.03.2015. 12:30h
Usluge održavanja pomoćnih objekata u „HE Đerdap“ d.o.o. KladovoPrethodno obaveštenje
10.03.2015. 12:00h
Usluge hotela i restorana (priprema i servisiranje toplih i hladnih obroka, toplih i hladnih napitaka), usluga održavanja čistoće i zelenih površinaPrethodno obaveštenje
10.03.2015. 11:30h
Usluge angažovanja radnika na poslovima sporta, rekreacije i kulture i opštih poslova za potrebe „HE Đerdap“ d.o.o. KladovoPrethodno obaveštenje
10.03.2015. 11:00h
Usluge angažovanja radnika na remontima hidroenergetskih postrojenja u „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo i revitalizaciji hidroagregata u ogranku HE „Đerdap 1“Prethodno obaveštenje
10.03.2015. 10:30h
Zamena blok TR-a 6,3/110 kV 20 MVA na HE Vrla 1,2 i 3Prethodno obaveštenje
10.03.2015. 09:00h
Nabavka opreme za MHE „Temeljni Ispust“Prethodno obaveštenje
10.03.2015. 08:30h
Ugradnja frekventnog upuštača za PAP LisinaPrethodno obaveštenje
10.03.2015. 08:00h
Sanacija kranova HE Vrla 1-4Prethodno obaveštenje
10.03.2015. 07:30h
Eksploatacija i održavanje drenažnog sistema i crpnih stanica za zaštitu priobalja HE „Đerdap 1“ i HE „Đerdap 2“Prethodno obaveštenje
09.03.2015. 11:30h
Izvođenje radova na AKZ opremePrethodno obaveštenje
09.03.2015. 11:00h
Adaptacija elektrohidrauličke opreme brzih predturbinskih zatvarača HE Đerdap 1Prethodno obaveštenje
09.03.2015. 10:30h
Program osmatranja, merenja i analize uticaja uspora na priobalje izazvanog eksploatacijom HEPS Đerdap 1 i HEPS Đerdap 2Prethodno obaveštenje
09.03.2015. 10:00h
Modernizacija čistilicePrethodno obaveštenje
09.03.2015. 08:30h
Nabavka nafte, benzina i mazutaPrethodno obaveštenje
06.03.2015. 12:00h
Rekonstrukcija i modernizacija TS SipPrethodno obaveštenje
06.03.2015. 12:00h
Rešetke ulazne građevinePrethodno obaveštenje
06.03.2015. 11:00h
Zamena elektro opreme CSPrethodno obaveštenje
06.03.2015. 11:00h
ServomotoriPrethodno obaveštenje
06.03.2015. 11:00h
ServomotoriPrethodno obaveštenje
06.03.2015. 11:00h
Elektro materijal, po partijamaPrethodno obaveštenje
06.03.2015. 10:00h
Rekonstrukcija CS KosovicaPrethodno obaveštenje
06.03.2015. 08:30h
Izrada i ugradnja cevovoda sistema turbinske regulacije za agregat četvrte etape revitalizacijePrethodno obaveštenje
06.03.2015. 08:00h
Revitalizacija delova turbine po tehničkim zadacima za agregat četvrte etape revitalizacijePrethodno obaveštenje
06.03.2015. 08:00h
Montaža statora i rotora glavnog i pomoćnog generatora Prethodno obaveštenje
06.03.2015. 07:30h
Nabavka radova na antikorozivnoj zaštiti opreme agregata za potrebe revitalizacijePrethodno obaveštenje
06.03.2015. 07:30h
Usluge osiguranjaPrethodno obaveštenje
05.03.2015. 15:00h
Nabavka usluga na ispitivanjima opreme u elektrani tokom četvrte etape revitalizacijePrethodno obaveštenje
05.03.2015. 14:30h
Sanacija kranskih staza i trolnih vodovaPrethodno obaveštenje
05.03.2015. 14:30h
Rekonstrukcija i modernizaciju sistema za napajanje sopstvene potrošnjePrethodno obaveštenje
05.03.2015. 14:30h
Izrada ulazne rešetke agregata za HE „Đerdap 2“Prethodno obaveštenje
05.03.2015. 14:00h
Modernizacija tehničkog osmatranja branaPrethodno obaveštenje
05.03.2015. 14:00h
Usluge obezbeđenja objekata za potrebe „HE Đerdap“ d.o.o. KladovoPrethodno obaveštenje
05.03.2015. 14:00h
Sistem za obaveštavanje i uzbunjivanjePrethodno obaveštenje
05.03.2015. 13:30h
Dizalica i specijalno voziloPrethodno obaveštenje
05.03.2015. 13:30h
Rekonstrukcija dalekovoda 10,35kV i 110kVPrethodno obaveštenje
05.03.2015. 13:30h
Mašinski materijal, po partijamaPrethodno obaveštenje
05.03.2015. 13:00h
Alati i instrumenti, po partijamaPrethodno obaveštenje
05.03.2015. 13:00h
Ulja i maziva, po partijamaPrethodno obaveštenje
05.03.2015. 12:30h
Servomotori za HE ''Đerdap 2''Prethodno obaveštenje
24.02.2015. 14:30h
Izrada ulazne rešetke agregata za HE ''Đerdap 2''Prethodno obaveštenje
24.02.2015. 14:30h
Montaža statora i rotora glavnog i pomoćnog generatoraPrethodno obaveštenje
23.02.2015. 08:00h