Ogranak HE Đerdap

Почетна>О нама>Историјат>Власинске ХЕ

О нама

ХЕПС Ђердап 1ХЕПС Ђердап 2Власинске ХЕХЕ Пирот

Власинске ХЕ

Пројектантима и градитељима требала је једна деценија да направе велики градитељски корак у изградњи „Власинских хиодроелектрана”.
Јула 1955. год. ушао је у погон „Б” агрегат „Врле 1”. Хладних јесењих дана исте године вршене су техничке припреме да у погон уђе и агрегат „А”, односно да оба агрегата „Врле 1” буду синхронизована на мрежу система Електропривреде.
У наредне две године – до фебруара 1958. у погон су ушли и агрегати „Врле 3” и „Врле 4”. На тај начин била је окончана прва фаза изградње најстаријих српских електрана.
Замишљена и пројектована од самих почетака израдње прве фазе, у каснијим годинама доћи ће на ред и изградња друге фазе – што је значило дуплирање капацитета и снаге „Власинских електрана”.
Укупна грађевинска висина бране износи 34,43 м, а над тереном је њених 25,7м. Горња кота је на 1213м надморске висине.
Брана је дугачка 239м, широка у стопи 139,28, а у круни 5,5м. У купно је у њу уграђено 332.000 кубика камена, земље, гвожђа и бетона.
На десном боку бране смештени су темељни испусти, а површински прелив изведен је на левој обали, са протоком од 17м3 воде у секунди.
Изградњом бране створена је „чеона акумулација” система, укупног капацитета 167.000.000 м3 воде, од којих су 107 енергетски потенцијал, а 60 милиона кубика тзв. „мртве воде”.
При максималном успору (највишој коти) површина језера износи 16 км2, дужина десетак, а ширина до 2 километра. Просечна дубина је око 15 м, а највећа код бране – 34м.
Укупан слив вода у језеро је 143,4 милиона кубика, значи 68,7 милиона кубика класичног језерског слива, а након изградње ПАП „Лисина” још 74,7 милиона кубика препумпаних вода Б ожичке и Л исинске реке. Повећаним сливом и повећаном снагом у све четири електране „Власина” има могућност јачег утицаја на покривање шпицева потрошње у електросистему, са могућом дневном производњом од 2,5 до 2,8 милиона кWх.
Довођењем власинских и лисинских вода, а истовременим одбијањем процента испарења, кроз агрегате „Врле 1” прође у средње кишној години око 140 милиона кубика воде, а даљим додавањем вода са сопствених сливова кроз агрегате „Врле 2” прође око 160, „Врле 3” 195 и „Врле 4” преко 200 милиона кубика воде.