Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>Производни капацитети>ХЕ Ђердап 1

Пословање

ХЕ Ђердап 1ХЕ Ђердап 2Власинске ХЕХЕ Пирот

ХЕ Ђердап 1

  • максимална кота успора - 69,50м изнад Ј.М.
  • рачунски нето пад - 27,16м
  • инсталисани проток - 4800м3/с
  • укупна снага електране - 1026МW
  • просечна годишња производња - 5,65 милиј. кWх

Хидроенергетски и пловидбени систем "Ђердап 1", комплексан и вишенаменски објекат, изграђен је на 943. километру Дунава од ушћа у Црно море. Још увек највећа хидротехничка грађевина на Дунаву, укупне дужине 1278 м, потпуно је симетрична и пројектована тако да свака земља (СР и РО) располаже истим деловима главног објекта, које одржавају и користе сходно споразуму и конвенцијама о изградњи и експлоатацији.

Свака страна располаже са по једном електраном, бродском преводницом и по 7 преливних поља од укупно 14, колико их има у заједничкој преливној брани. Симетралу објекта чини државна граница.

У електрани је монтирано шест хидроагрегата снаге по 190 МWА, са Каплановим турбинама, чији пречник кола износи око 9,5 м. До тада у свету нису грађене турбине већег пречника.

У енергетским критичним периодима (при ниским водостајима) електрана ради тако да покривају врхове у дневном дијаграму оптерећења.

Обе електране су међусобно повезане тако да у случају потребе агрегати електране на српској страни могу испоручивати електричну енергију у мрежу на румунској страни, и обратно.


 

подаци за ХЕ
Номинална привидна снага електране: 1203.33 MVA (3x190 +3x211.11) (Напомена: агрегат бр. 5 је у ревитализацији)
Номинални напон: 15.75 kV
Номинални фактор снаге електране: 0.9
Номинална активна снага електране за номинални напон и номинални
фактор снаге:
1083 MW (3x171 + 3x190)
Укупни контролисани проток: 5040 m3/s (6x840)
Тип: бранска
Датум прве синхронизације: 05.08.1970.

Турбина 1 / 2 / 3
Произвођач ЛМЗ Лењинград
Тип турбине Каплан (ПЛ40-В-950)
Инсталисана снага 194 МW
Број обртаја 71,5 о/мин
Максимални пад 30 м
Минимални пад 17,5 м

Турбина 4 / 5 / 6
Произвођач ЛМЗ Лењинград
Тип турбине Каплан (ПЛ35-В-950)
Инсталисана снага 205 МW
Број обртаја 71,5 о/мин
Максимални пад 31,5 м
Минимални пад 18 мГенератор 1 / 2 / 3
Произвођач Електросила
Привидна снага 190 МVА
Активна снага 171 МW
Фактор снаге 0,9

Генератор 4 / 5 / 6
Произвођач Електросила
Привидна снага 211,11 МVА
Активна снага 190 МW
Фактор снаге 0,9Блок трансформатор 1
Произвођач Р. Кончар
Номинална снага 380/190/190 МВА
Преносни однос 420/15,75/15,75 кV

Блок трансформатор 2 / 3
Произвођач Р. Кончар/Сименс
Номинална снага 420/210/210 МVА
Преносни однос 420/15,75/15,75 кV


Хидролошки подаци
Укупна запр. акумулације 2800 x 106 м3
Просечан годишњи доток Дунава 5650 м3
Површина слива Дунава 573 x 106 км2