Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>Производни капацитети>ХЕ Ђердап 2

Пословање

ХЕ Ђердап 1ХЕ Ђердап 2Власинске ХЕХЕ Пирот

ХЕ Ђердап 2

ХЕ "Ђердап 2" је друга заједничка српско-румунска хидроелектрана на Дунаву. Изграђена је на 863.км Дунава од ушћа у Црно море на профилу Кусјак-Островул Маре. Као и ХЕ "Ђердап 1" и овај систем је комплексан и вишенаменски хидротехнички објекат. Састоји се од основне електране, две додате електране, две преливне бране, две бродске преводнице и два разводна постројења ТТГКВ. Свакој страни, српској и румунској, припада по један од поменутих објеката. Основна електрана, као грађевинска целина, подељена је на два једнака дела. Између њих је државна граница, тако да свака страна несметано одржава и експлоатише свој део система. У електрану је уграђено 10 хоризонталних цевних агрегата, укупне инсталисане снаге 270 МW.

Подаци за ХЕ
Снага електране 270 МW
Укупни инстал. проток 4200 м3
Тип Речна-проточна
Датум прве синхронизације 12.04.1985.

Турбина 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Произвођач ЛМЗ Санкт Петербург
Тип турбине Каплан
Број обртаја 62,5 о/мин
Инсталисана снага 28 МW
Максимални пад 12,5 м
Минимални пад 2,5 м

Турбина 9 / 10
Произвођач УЦМ Решица
Тип турбине Каплан
Број обртаја 62,5 о/мин
Инсталисана снага 28 МW
Максимални пад 12,5 м
Минимални пад 2,5 м

Генератор 3 / 4 / 5 / 6
Произвођач Електросила, Русија
Привидна снага 27,55 МВА
Активна снага 27 МW
Фактор снаге 0,98

Генератор 1 / 2 / 7 / 8
Произвођач Р. Кончар, Хрватска
Привидна снага 27,55 МВА
Активна снага 27 МW
Фактор снаге 0,98

Генератор 9 / 10
Произвођач УЦМ Решица, Румунија
Привидна снага 27,55 МВА
Активна снага 27 МW
Фактор снаге 0,98

Блок трансформатор 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (резерва)
Произвођач Електропутере - Крајова (Минел)
Номинална снага 63 МВА
Преносни однос 123/6,3 кВ

Хидролошки подаци
Укупна запр. акумул. 716,5 106м3