Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>Производни капацитети>Власинске ХЕ

Пословање

ХЕ Ђердап 1ХЕ Ђердап 2Власинске ХЕХЕ Пирот

Власинске ХЕ

Техничке карактеристике ХЕ Врла 1 
Од укупног расположивог пада - 884,5m, између кота 1213 и 328,5 - Врла 1 користи 343m, колико има до њене локације на реци Врли код улива Градског потока. Вода из Језера, при нижим водостајима, долази отвореним каналом до Улазне грађевине (при вишим водостајима он је потопљен), а онда се помоћу тунела и цевовода под притиском доводи до турбина у подземној машинској згради. Дужина тунела је 2139m, а цевовода 1325m.
Машинска зграда Врле 1 разликује се од остале три електране, најпре тиме што је сва подземна, а и иначе је "прича за себе". Грађена у време притиска ИБ на Југославију, она је због сигурности укопана у камене шкриљце. То је елипсаста бетонска галерија, дугачка 68m, широка 13,6m и висока 27m. Идући од реке Врле, у њу се улази посебном галеријом, такође дужине 68m. У машинској згради су смештени: четири вертикална агрегата са пелтон турбинама и један кућни агрегат, команда 10kV i 110kV, уређаји за климатизацију и монтажни простор са приручном радионицом.
У Врли 1 прва два генератора су производње "Раде Кончара" из Загреба, снаге су по 11,2МW. Друга два агрегата из II фазе су 26,2МW, тако да Врла 1 сада има инсталисану снагу 48,6МW, а коришћењем свих дотока вода, односно укупног енергетског капацитета Језера и препунпана вода Лисине, може дати годишњу производњу од 95 милиона kWh.
"Прерадом" једног кубика воде из Власинског језера агрегати Врле 1 дају 0,74kWh и то је, с обзиром на највећи пад, разумљиво и највећа производња по кубику воде. Проласком кроз остале три степенице, добија се укупни ефекат од 1,858kWh, по кубику воде из Власинског језера. 

Подаци за ХЕ
Снага електране: 50,66 MW
Укупни инсталис. проток: 18,32 m3/s
Тип: Акумулациона
Датум прве синхрониз.: 10.07.1955. i 20.11.1975.
 
 
Турбина А / Б
Произвођач: Литострој
Тип турбине: Пелтон
Број обртаја: 600 o/min
Инсталисана снага: 11,94 MW.
Максиамлни пад: 338 m
Минимални пад: 314 m
 
Турбина Ц / Д
Произвођач: ЧКД
Тип турбине: Пелтон
Број обртаја: 600 o/min
Инсталисана снага: 14,52 MW
Максиамлни пад: 337,96 m
Минимални пад: 314,10 m
 
 
Генератор А / Б
Произвођач: Р.Кончар
Привидна снага:: 16 MVA
Активна снага: 11,2 MW
Фактор снаге: 0,8
 
Генератор Ц / Д
Произвођач: Шкода
Привидна снага: 15,75 MVA
Активна снага: 14,13 MW
Фактор снаге: 0,9
 
Блок трансформатор А / Б
Произвођач: Р.Кончар
Номинална снага: 16 MVA
Преносни однос: 6,3/121 kV

Блок трансформатор Ц / Д
Произвођач: Шкода
Номинална снага: 16 MVA
Преносни однос: 6,3/121 kV

 
Хидролошки подаци
Укупна запр. акумулац.: 165+7 106m3
Маx. енергетски садржај :
198+13 GWh

 

Техничке карактеристике ХЕ Врла 2

За другу хидро електрану у систему - Врла 2, искоришћен је укупан пад између кота 868 и 710, односно 158m. Електрана је лоцирана такође у кориту реке Врле, а на уливу реке Битврђе, која се као и воде Градског потока и реке Врле уводи у органе ове електране. Системом Врле 2 почиње акумулационим басеном запремине 100 хиљада кубика воде реке Врле, која је изграђена одмах испод излазних вода Врле 1 и служи за компензацију њених вода и дневно изравњавање Градског потока и Битврђе. Басен Врле 2, формиран је изградњом бране у кориту реке, чија је грађевинска висина 23 а дужина 80,5m.
Вода из компензационог басена води се до машинске зграде тунелом дужине 3568m, протока 18 кубика у секунди. Као и остали, и овај тунел има бетонску облогу, ојачану арматуром и на осетљивим местима бетонским "торкетима", а извршено је и ињектирање везаним цементом.
Машинска зграда "двојке" истоветна је са онима Врле 3 и 4. Надземна је, нормалних бетонских конструкција, запремине 30x15m.
У I фази Врла 2 је добила једну Францисову турбину (VOITH - HAJDERMAN), коју је урадио и монтирао Литострој, Љубљана, Словенија, са генератором, снаге 10,7МW - Кончар, Загреб, Хрватска. У II фази монтиран је још један агрегат, снаге 13,3МW.
Поред вода из Власинског и Лисинског језера, "двојка" добија годишње из тока Врле, Градске и Битврђе око 15,3 милиона кубика и са енергетским потенцијалом по кубику од 0,334kWh даје у просеку годишње 51 мил. kWh. Двојка такође има у згради команду - 110 и 10кV, приручну радионицу и остале просторије, а и овде је уз зграду разводно постројење.
Као дан пуштања у погон власинског система узет је 6.новембар 1955.год., када је покренут агрегат Врле 1. Међутим, "двојка" је првенац у тешкој изградњи система, јер су њена турбина и генератор "савладани" и монтирани од радника Литостроја, Љубљана, Словенија и Кончара, Загреб, Хрватска читаву годину и по раније, па је, макар и симболична производња на протоку реке Врле, почела априла 1954.године.

 
Подаци за ХЕ
Снага електране: 24,00 MW
Укупни инсталис. проток: 18,5 m3/s
Тип: Акумулациона
Датум прве синхрониз.: 09.04.1954. и 15.07.1975.
 
 
Турбина А 
Произвођач: J.M.Voith
Тип турбине: Францис
Број обртаја: 500 o/min
Инсталисана снага: 11,28 MW.
Максиамлни пад: 153,9 m
Минимални пад: 136,7 m
 
Турбина Б
Произвођач: ЧКД
Тип турбине: Францис
Број обртаја: 600 o/min
Инсталисана снага: 13,65 MW
Максиамлни пад: 153,9 m
Минимални пад: 136,7 m
 
Генератор А
Произвођач: Р.Кончар
Привидна снага:: 14 MVA
Активна снага: 10,75 MW
Фактор снаге: 0,8
 
Генератор Б
Произвођач: Шкода
Привидна снага: 15,75 MVA
Активна снага: 13,3 MW
Фактор снаге: 0,9
 
Блок трансформатор А
Произвођач: Р.Кончар
Номинална снага: 16 MVA
Преносни однос: 6,3/121 kV

Блок трансформатор Ц / Д
Произвођач: Шкода
Номинална снага: 14,5 MVA
Преносни однос: 6,3/121 kV

 
Хидролошки подаци
Укупна запр. акумулац.:
0,1 x 106m3

 

Техничке карактеристике ХЕ Врла 3

Трећа власинска централа лоцирана је у селу Масурици, на десној обали истоимене реке. Између кота 710 и 503,6 искоришћен је пад од 206,4m и све изравнате воде.
Врла 3 је у конструкционом погледу доводних органа - тунела, веома специфична и засигурно је јединствени објекат код нас. Наиме, већ изласком из Врле 2, искоришћене воде пресецају коритo реке Врле и преводе се на њену леву обалу. Увођењем у јединствени лавиринт подземних, хоризонталних и вертикалних тунела, укупне дужине од 2000m, формира се сопствена акумулација ове електране, укупног капацитета 50 хиљада кубика воде.
Од акумулације вода са тунелом дужине 7,333m доводи до водостанске затварачнице а одатле цевоводима до машинске зграде.
Од притока са сопственог подручја (Врла, Романовска, Масурица) Врла 3 добија годишње у просеку 18 милона кубика и са енергетским потенцијалом Власинског језера на своме паду и коефицијента 0,44kWh/м3, даје годишњу производњу од 73 мил. kWh.
У I фази и у "тројки" је монтирана турбина Литостроја, Љубљана, Словенија и Кончарев генератор (Кончар, Загреб, Хрватска), снаге 12,8МW, а у II још један снаге 16,57, тако да је данашњи инсталисани капацитет 29,7МW.
Врла 3 је центар власинског система. Преко централне команде овде се прати рад све четири електране. Овде иду и све везе и контрола рада "Власине" у електроенергетском систему Србије.
 
Подаци за ХЕ
Снага електране: 28.95 MW
Укупни инсталис. проток: 18,4 m3/s
Тип: Акумулациона
Датум прве синхрониз.: 10.05.1975. и 30.03.1975.
 
Турбина А 
Произвођач: Литострој
Тип турбине: Францис
Број обртаја: 600 o/min
Инсталисана снага: 13.3 MW.
Максиамлни пад: 197.4 m
Минимални пад: 168.3 m
 
Турбина Б
Произвођач: ЧКД
Тип турбине: Францис
Број обртаја: 600 o/min
Инсталисана снага: 17.02 MW
Максиамлни пад: 192.3 m
Минимални пад: 168.3 m
 
Генератор А
Произвођач: Р.Кончар
Привидна снага:: 16 MVA
Активна снага: 12.8 MW
Фактор снаге: 0,8
 
Генератор Б
Произвођач: Шкода
Привидна снага: 18.6 MVA
Активна снага: 16.57 MW
Фактор снаге: 0,9
 
Блок трансформатор А
Произвођач: Р.Кончар
Номинална снага: 16 MVA
Преносни однос: 6,3/121 kV

Блок трансформатор Б
Произвођач: Шкода
Номинална снага: 17 MVA
Преносни однос: 6,3/121 kV

 
Хидролошки подаци
Укупна запр. акумулац.:
0,05 x 106m3

 

Техничке карактеристике ХЕ Врла 4

Последња, четврта степеница у Власинском систему - Врла 4, налази се уз аутопут "Братство-јединство", недалеко од Владичиног Хана. Од укупног пада 884,5m, за четврту електрану преостало је и она користи укупан пад од 171m. Поред предходно изравнатих, у њу се још доводе преостале воде Масурићке реке и њених мањих притока, укупно годишње око 9,4 милиона кубика воде. Са коефицијентом од 0,344kWh, Врла 4 годишње произведе у просеку 63 мил. kWh.
Турбине и агрегати имају исте карактеристике; машинска зграда, опрема и функције у њој, такође. Снага првог агрегата је 11,2 а из II фазе 13,64, тако да јој је инсталисани капацитет 24,8МW.
Различито је од осталих разводно постројење (у згради), напонског нивоа 35kV, одакле се произведена енергија преноси до централног разводног постројења Врле 3. Такође, ова централа је далеководом ниског напона повезана и са дистрибутивним системом Владичиног Хана и од великог је значаја за сигурно снабдевање потрошача на Југу Србије.
Након последњег искоришћења власинских и свих успутних вода, из Врле 4, све оне одводе се лепо уређеним отвореним каналом у Јужну Мораву.

 
 
Подаци за ХЕ
Снага електране: 24.84 MW
Укупни инсталис. проток: 18.4 m3 /s
Тип: Акумулациона
Датум прве синхрониз.: 15.02.1958. и 17.01.1975.
 
Турбина А 
Произвођач: Литострој
Тип турбине: Францис
Број обртаја: 500 o/min
Инсталисана снага: 11.84 MW
Максиамлни пад: 164.2 m
Минимални пад: 145.7 m
 
Турбина Б
Произвођач: ЧКД
Тип турбине: Францис
Број обртаја: 600 o/min
Инсталисана снага: 14.8 MW
Максиамлни пад: 158.7 m
Минимални пад: 146.0 m
 
Генератор А
Произвођач: Р.Кончар
Привидна снага: 14 MVA
Активна снага: 11.2 MW
Фактор снаге: 0,8
 
Генератор Б
Произвођач: Шкода
Привидна снага: 15.75 MVA
Активна снага: 13.6 MW
Фактор снаге: 0,9
 
Блок трансформатор А
Произвођач: Легнано
Номинална снага: 14 MVA
Преносни однос: 6/36,75 kV

Блок трансформатор Б
Произвођач: Шкода
Номинална снага: 14.5 MVA
Преносни однос: 6,3/37,5 kV

 
Хидролошки подаци
Укупна запр. акумулац.:
0.103 x 106m3


 

Техничке карактеристике ПАП Лисина

У оквиру II фазе система Власинских хидроелектрана изграђено је ПАП "Лисина" чија је функција препумпавање воде из Лисинског у Власинско језеро.
Пуштањем у рад овог постројења производња ВЛАСИНСКИХ ХЕ повећана је на 280 – 300 милиона kWh уз потрошену енергију за пумпање од 65 до 75 милиона kWh.
ПАП "ЛИСИНА" чине акумулација "Лисина", машинска зграда са електромашинском опремом, тунел и довод реке "Љубате" и одводни органи до главне акумулације система , Власинског језера.
Акумулација "Лисина" формирана је на саставу река "Божица" и "Лисина", изградњом насуте бране комбинованог типа од каменог набацаја са глиненим језгром.
Акумулација има укупну запремину од 9,3 милиона m³, од чега је 7,5 милиона m³ корисна запремина.
Потенцијална енергија језера износи 14 милиона kWh електричне енергије.
Годишње се у просеку препумпа 75 милиона m³ воде, односно утоши се 75 милиона kWh енергије за пребацивање поменуте воде (за 1 m³ воде потроши се 1.003kWh у оптималним условима).
 
Подаци за ПАП Лисина
Инсталисана снага: 28,6 MW
Инсталисани проток: 2 x 3,75 m3/s
Датум прве синхронизације: 05.09.1978.
 
Пумпа 1/2
Произвођач: VOITH
Тип турбине: центрифугална
Број обртаја: 1500 o/min.
Инсталисана снага: 13,3 MW
Максимални напор: 350 m
Минимални напор: 320 m
 
Мотор 1/2
Произвођач: BBC
Тип турбине: 14,3 MW
Фактор снаге: 0,95

 
Блок трансформатор
Произвођач: BBC
Номинална снага: 3 x 10 MWA
Преносни однос: 115 / 6,3 KV
 
Хидролошки подаци
Укупна запремина акумулације: 9,3 x 106 m3
Максимални енергетски садржај: 7,5 x 106 x 1,85 = 13,9 GWh