Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>Производни капацитети>ХЕ Пирот

Пословање

ХЕ Ђердап 1ХЕ Ђердап 2Власинске ХЕХЕ Пирот

ХЕ Пирот

МАШИНСКА ЗГРАДА

Надземна СА 2 вертикална агрегата са Францисовим турбинама, са командним и разводним постројењем. Време рада електране 1400 сати годишње (4,5-5 сати на дан), и са годишњом производњом од 120GWh просечно. Електрана је прилагодљива и таквом дијаграму дневног оптерећења када су неравномерности изразите, а шпицеви потрошње краткотрајни и оштри.
 

ОРГАНИ БРАНЕ

   Прелив са брзотоком и са ски скоком. Прелив је са 3 поља 9x10,2м. Димензионисан је на максимално вероватни водостај: Qмпф=1820м3/с. Темељни испуст: адаптиран је постојећи тунел изграђен 1963. год. дт=2,3м а дужине 600м. Служи за евакуацију воде током експлоатације. Опточни тунел: за евакуацију воде током градње, а по завршетку објекта као дренажна галерија. Дужине 930м, потковичаст профил висине 3м.

ДОВОДНИ ОРГАНИ

   Доводни тунел са улазном грађевином и тунелском затварачицом. Дужине тунела 9093м, пречника 4,5м, и изведен је класично и кртицом (по 1/4 и 3/4).
   Водостан висине 97м, променљивог пречника од 8 до 15м. Челични цевовод са тунелским делом цевовода од 400м, укупне дужине 2030м, пречника 3,10м, 3м и 2,9м. Испред електране рачва се у две рачве д=1,70м. Укопан у терен са земљаним натслојем 1,60м. Пројектован и изграђен без анкерских блокова, представља јединствен објекат у Европи.

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

   Одводна вода, бетонски трапезасти профил за одвод 45м3/с. Дужина објекта 1300м. Компензациони базен И и ИИ укупне запремине 650.000м3 + 86.000м3.

Подаци за ХЕ
Снага електране 80 МW
Укупни инсталисани проток 45 м3
Тип Акумулациона
Датум прве синхронизац. 08.10.1990.

Турбина 1 / 2
Произвођач чкд, Бланско ЧССР
Инсталисана снага 41,5 МW
Број обртаја 500 о/мин
Максимални пад 243 м
Минимални пад 180 м

Генератор 1 / 2
Произвођач Р.Кончар
Привидна снага 44,5 МВА
Активна снага 40 МW
Фактор снаге 0,9

Блок трансформатор 1 / 2
Произвођач Р.Кончар
Номинална снага 45 МВА
Преносни однос 10,5/121 кВ

Хидролошки подаци
Укупна запр. акумулације 180 x 106м3
НМаx. енергетски садржај 75 ГWх