Ogranak HE Đerdap

Почетна>О нама>Лична карта>Профил

О нама

ПрофилЛиценцаЛокацијеРадно времеКонтакт

Профил

Пословни назив фирме:

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

 

Структура власништва:

100% у власништву Републике Србије.

 

Регистрација:

У Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре уписано је 01.01.2006. године под бројем БД.

 

Адреса седишта огранка:

Трг краља Петра 1, 19320 Кладово

 

Матични број:

20053658

 

ПИБ:

103920327

 

Основна делатност:

(35.11) Производња хидроелектричне енергије.

 

Остале делатности:

(63222) Услуге у речном и језерском саобраћају (превођење бродова бродским преводницима)