Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>ИМС>ИСО сертификат

Пословање

Политикa ИМСИСО сертификатУпутства

ИСО сертификат

Сертификат ИСО 9001:2015


ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је постојећи систем менаџмента квалитетом (QМС), ускладио са захтевима стандарда ИСО 9001:2015., што је провером 09.11. 2018. године потврђено од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд. Тиме се успешно и у континуитету наставља са активностима на примени и унапређењу система менаџмента квалитетом, уведеног 2005. године, као и на његовој интеграцији са осталим стандардима у оквиру интегрисаног система менаџмента (ИМС) у ХЕ Ђердап.

 


 

 

Сертификат ИСО 14001:2015


ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је постојећи систем управљања заштитом животне средине (ЕМС), ускладио са захтевима стандарда ИСО 14001:2015. Провера је извршена од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, 09.11.2018. год. и потврђује успешан континуитет ових активности од 2008. године.

 

  

 

 

Сертификат ИСО 18001:2007

ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је 29. 08. 2017. год. од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, ресертификовало систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду у континуитету од 2011. године, према захтевима стандарда ОХСАС 18001:2007.

 


 
 

 


Сертификат ИСО 27001:2013

ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је 01. 08. 2016. год.  од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, сертификовало систем менаџмента безбедношћу информација (ИСМС), у складу са захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 27001:2013.


 


Сертификат ИСО 50001:2011

ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је увело и 23.12. 2017. год. од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, сертификовало систем менаџмента управљања енергијом (ЕнМС), у складу са захтевима стандарда ИСО 50001:2011.