Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>ИМС>ИСО сертификат

Пословање

Политике ИМСИСО сертификатУпутства

ИСО сертификат

Сертификат ИСО 9001:2008


ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је 29. 8. 2017. год. од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, ресертификовало постојећи систем менаџмента квалитетом (QМС), у складу са захтевима стандарда ИСО 9001:2008. Тиме се успешно и у континуитету наставља са активностима на примени и унапређењу система менаџмента квалитетом, уведеног 2005 године, као и на његовој интеграцији са осталим стандардима у оквиру интегрисаног система менаџмента (ИМС) у ХЕ Ђердап.

 


 

 

Сертификат ИСО 14001:2004


ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је 27. 08. 2017. год. од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, ресертификовало је постојећи систем управљања заштитом животне средине (ЕМС), у складу са захтевима стандарда ИСО 14001:2004, у континуитету од 2008. године.

 

  

 

 

Сертификат ИСО 18001:2007

ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је 29. 08. 2017. год. од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, ресертификовало систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду у континуитету од 2011. године, према захтевима стандарда ОХСАС 18001:2007.

 


 
 

 


Сертификат ИСО 27001:2013

ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је 01. 08. 2016. год.  од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, сертификовало систем менаџмента безбедношћу информација (ИСМС), у складу са захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 27001:2013.


 


Сертификат ИСО 50001:2011

ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је увело и 23.12. 2017. год. од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, сертификовало систем менаџмента управљања енергијом (ЕнМС), у складу са захтевима стандарда ИСО 50001:2011.