Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>Развој >Енергетски објекти

Пословање

Енергетски објектиМодернизацијаИМС

Енергетски објекти

РЕВЕРЗИБИЛНА  ХИДРОЕЛЕКТРАНА  (РХЕ)  ЂЕРДАП 3
 
Хидроелектрана Ђердап 3 је реверзибилно пумпно акумулационо постројење, које треба да буде изграђено на 1007 километру Дунава, четири километара узводно од Лепенског Вира и око  100 км ваздушне линије од Београда. Концепција решења састоји се у томе да се вода захвата из Ђердапског језера са коте 68, пумпа у горње предвиђене базене "Песача" и "Бродица" , када електроенергетски систем Србије располаже вишком електричне енергије. У врховима оптерећења ради као акумулациона електрана која обезбеђује неопходну снагу и потребне количине енергија.
Електрана ће радити искључиво са пумпаним водама, јер природног дотока нема.
Повољност ове локације окарактерисана је следећим чињеницама­:
-      повољни топографско - геолошки услови за формирање језера "Песача" и "Бродица",
-      релативно кратки доводи између језера,
-      висинска разлика од 400 м,
-      машинска зграда и захвати воде у Дунаву, лоцирани су на самој обали Дунава у вододрживим пешчарско конгломератним стенама.
Предвиђено је да се Реверзибилна хидроелектрана Ђердап 3 гради у три етапе:
 
-  прва етапа градње подразумева изградњу акумулационог језера "Песача" на укупној површини од 68 хектара, на надморској висини 450 м у које може да се акумулира 18,5 милиона м3 воде, са падом 400 м, укупна дужина довода 2760 м. Енергетска вредност акумулације је 15,1 GWh, са потребном енергијом за пуњење акумулације  од 20,6 GWh. Са произведеном енергијом би се омогућавала дневна и седмична регулација. У првој фази била би уграђена два генератор - мотора снаге од по 315 МVА.
 Брана Песача ће бити насута од камена и шкриљца, са глиненим језгром, са темељним испустима и бочним слободним преливом. Висина бране је 108 м, за велике и брзе денивелације воде у језеру. Доводни тунел је пречника 7 м, за притисак од 12 атмосфера и двосмерни ток.
 
- друга етапа градње подразумева надградњу акумулационог језера "Песача" на надморској висини 470 м у које може да се акумулира 32,5 милиона м3 воде, која би омогућавала седмичну регулацију , са  још два генератор - мотора снаге од по 300 МW. Укупна површина акумулације је 102 хектара.
  Предвиђена укупна инсталисана снага генератора прве и друге фазе је 2x600 МW, што је укупно 1200 МW.
 
- трећа етапа градње подразумева изградњу акумулационог језера "Бродица" у које може да се акумулира 542 милиона м3 воде која би омогућавала сезонско изравнавање , са четри генератор - мотора снаге од по 300 МW, што је укупно 1200 МW.
Укупна количина воде у акумулационим језерима Песача и Бродица 578 милиона м3 што пружа могућност да се остварује и резерва енергије за кризне периоде у ЕЕС. Енергетски еквивалент обе акумулације, у тој задњој фази развоја био би око 484 GWh.
-      Укупна снага за све три етапе је 2400 МW.
 
Свака од три етапе хидроелектране има своје независне захвате воде, доводне тунеле, водостане, цевоводе, машинске зграде, усисне доводе, разводно постројење и далеководне прикључке.
Заједнички објекти су :
-      доњи базен – Ђердапско језеро,
-      плато са магацином,
-      пристаништем,
-      управном зградом,
-      путеви,
-      горњи базен - језеро "Песача",
-      у каснијој изградњи спојни тунел са језером "Бродица".
 
 
 • Машинска зграда је шахтног типа са подземним смештајем машине са затварачима и опремом за погон,
 • Шахт машинске зграде је пречника 25 м, дубине 80 м, нагиб стене на брду 50° - 60°,
 • Сваки агрегат има свој захват за проток од 100 м³/с са двосмерним током. Улаз сваког захвата поседује 4 поља ширине 5 м, дужине 6 м са табластим затварачима
 • Цевовод је формиран као тунел по један за свака два агрегата Ø 5,75 м, дужине 664 м са огранцима за турбине
 • Доводни тунел је пречника Ø 7,0 м, дужине 1915 м
 
 
       КАРАКТЕРИСТИКЕ ПУМПЕ-ТУРБИНЕ
 
 • Номинална снага 300 МW
 • Број обртаја   375 у минути
 • Пречник осовине лопатица спроводног апарата  5250 мм
 • Број лопатица спроводног апарата 20
 • Број лопатица обртног кола  7
 • Степен корисности мотора   98,5-99 % 
 
 
       КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕНЕРАТОРА
 
 • Привидна снага               315 МVА
 • Снага генератора          300 МW
 • Маx снага ротора           311 МW
 • Фактор снаге                  0,95
 • Број обртаја                   375 у минути
 • Хлађење                       ваздушно
 • Побуда                        тиристорска
 • Степен корисности      94,8-98,8 %
 • Пречник ротора      5000-5900 мм
 • Активна дужина статора 3000-3500 мм
 • Тежина мотор-генерат. 800-1000 т