Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>Развој >ИМС

Пословање

Енергетски објектиМодернизацијаИМС

ИМС

IMS унапређење
 
 
У интегрисаном систему менаџмента IMS ПД „ХЕ ЂЕРДАП“ уведени су и сертификовани следећи системи менаџмента:
1.     Систем менаџмента квалитета QMS – стандард ISO 9001:2008
2.     Систем менаџмента заштитом животне средине EMS - стандард ISO 14001:2004
3.     Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду OH&S - стандард OHSAS 18001:2007
4.     Систем менаџмента безбедности информација  ISMS - стандард ISO 27001:2005.
 
IMS у ПД „ХЕ ЂЕРДАП“ активно функционише путем истоимене софтверске апликације „IMS“ и доступна је свим корисницима. Обезбеђен је приступ свим документима IMS: пословницима, политикама, процедурама, упутствима, обрасцима и осталим потребним документима (закони, радна упутства, правилници итд.). Документа се ажурирају, а база са документима непрестано допуњује и проширује, сходно новим потребама и захтевима корисника. Циљ је ефективнији и ефикаснији рад корисника. У том правцу у плану је и иновирање садржаја постојеће апликације „IMS“.
 
Наш основни задатак је да се одржи континуитет у примени већ уведених и сертификованих система менаџмента.
 
Планирано је да се у  2014. отпочне са даљим унапређењем IMS-а увођењем новог система менаџмента, система менаџмента енергијом – стандард ISO 50001:2011.