Ogranak HE Đerdap

Почетна>О нама>Лична карта>Лиценца

О нама

ПрофилЛиценцаЛокацијеРадно времеКонтакт

Лиценца

Привредно друштво "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово, прво је привредно друштво које је добило лиценцу за производњу електричне енергије.

На 19. седници која је одржана 06.07. 2006. године, Савет Агенције за енергетику Републике Србије, издао је Привредном друштву "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије. Лиценцирани су сви електроенергетски објекти, на четири локације: Кладово, Неготин, Пирот и Сурдулица. Рок важења лиценце је 10 година. Лиценца је доказ да "ХЕ Ђердап" д.о.о. Кладово, испуњава захтеве и услове утврђене техничким прописима, прописима о заштити од пожара и експлозија и прописима о заштити животне средине; испуњава услове у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности производње електричне енергије и располаже финансијски средствима неопходним за обављање енергетске делатности производње електричне енергије.