Ogranak HE Đerdap

Почетна>О нама>Историјат>ХЕПС Ђердап 1

О нама

ХЕПС Ђердап 1ХЕПС Ђердап 2Власинске ХЕХЕ Пирот

ХЕПС Ђердап 1

Хидроенергетски и пловидбени систем „Ђердап 1”, комплексан и вишенаменски објекат, изграђен је на 943. километру Дунава од ушћа у Црно море. Коначан положај главног објекта на профилу Сип Гура Ваии, одређен на основу опсежних студијских и истражних радова, топографских, хидролошких, геолошких, хидрогеолошких, геомеханичких и геотехничких, обезбеђивао је најоптималније искоришћење хидроенергетског потенцијала Дунава и услов да се током градње пловидба не обуставља.
Према Споразуму о изградњи и експлоатацији између тадашње СФРЈ и СР Румуније, главни објекат ХЕПС „Ђердап 1” пројектован је и изграђен тако, да свакој страни припадне по једна електрана, једна бродска преводница, једна половина преливне бране и по једна непреливна брана, са пратећим објектима. Преко бране направљен је друмски пут. Државна граница иде управно на осу бране и дели објекат на два симетрична дела. Да би се то остварило померена је у корист Румуније.
Свака страна изводила је, у принципу, радове на својој територији уз синхронизацију са другом страном и стриктно поштовање утврђених рокова.
Изградња ХЕПС „Ђердап 1” је званично почела 7. септембра 1964. године. Први агрегати пуштени су у рад 6. августа 1970. године, истовремено на југословенској и румунској страни. Румунска бродска преводница почела је превођење бродова 3. августа 1969, а југословенска октобра 1970. године. Коначно преграђивање Дунава обављено је 13. августа 1969. године. Током изградње главног објекта ископано је 13,4 милиона кубних метара шљунка и речног наноса, 7,2 милиона кубика стена, уграђено 3,2 милиона кубика бетона, 167.000 тона арматуре и челичне конструкције и 69.000 тона опреме.