Ogranak HE Đerdap

Почетна>О нама>Историјат>ХЕПС Ђердап 2

О нама

ХЕПС Ђердап 1ХЕПС Ђердап 2Власинске ХЕХЕ Пирот

ХЕПС Ђердап 2

ХЕПС „Ђердап 2” друга је заједничка југословенско - румунска хидроелектрана на Дунаву. Изграђена је на 863. км Дунава од ушћа у Црно море на профилу Кусјак – Островул Маре. Као и ХЕПС „Ђердап 1” и овај систем је комплексан и вишенаменски хидротехнички објекат.
Поред енергетског и пловидбеног има велики значај за пољопривреду, друмски и железнички саобраћај. Преко овог објекта, поред пута предвиђена је изградња железничке пруге. Током изградње, почела је званично 3. децембра 1977. године, последњи десети агрегат на југословенској страни пуштен је у рад септембра 2000. године, ископано је 2,5 милиона кубних метара земље и наноса и уграђено 948.000 м3 бетона и 70.000 тона бетонског гвожђа.
ХЕПС „Ђердап 2” састоји се од основне електране, две додате електране, две преливне бране, две бродске преводнице и два разводна постројења ТТ ГКВ. Свакој страни припада по један од поменутих објеката. Основна електрана, као грађевинска целина, подељена је на два једнака дела. У основну и додатну електрану на југословенској страни уграђено је 10 агрегата капсулног типа, потопљених у воду, укупне инсталисане снаге 270 МW. Турбина је Капланова са хоризонтално постављеним вратилом.