Ogranak HE Đerdap

Početna>O nama>Istorijat>HE Pirot

O nama

HEPS Đerdap 1HEPS Đerdap 2Vlasinske HEHE Pirot

HE Pirot

Hidroelektrana „Pirot” je locirana na teritoriji jugoistočne Srbije, između Pirota i bugarske granice i koristi vode Visočke reke na profilu brane „Zavoj”. To je akumulaciona elektrana derivacionog tipa sa tunelom i cevovodom pod pritiskom i akumulacijom za godišnje izravnanje.
HE „Pirot“ je započela sa izgradnjom 1983. godine, dok je prvi agregat pušten u rad 1990. godine.  
Akumulacija „Zavoj” nastala je prirodnim putem. Veliko klizište zatvorilo je dolinu Visočice, pretvorivši je u jezero. Na dnu jezera ostalo je selo Zavoj, a prirodna brana iskorišćena je da se uz nju izgradi veštačka brana u koju je ugrađeno 1,5 miliona kubika kamena, gline i filterskog materijala.

Sama akumulacija je višenamenska. Njene vode se koriste za:
  • proizvodnju električne energije
  • prihvatanje poplavnog talasa
  • snabdevanje vodom
  • sprečavanje nanosa
  • oplemenjavanje malih voda