Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>IMS>ISO sertifikat

Poslovanje

Politika IMSISO sertifikatUputstva

ISO sertifikat

Sertifikat ISO 9001:2015


JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je postojeći sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), uskladio sa zahtevima standarda ISO 9001:2015., što je proverom 09.11. 2018. godine potvrđeno od strane SGS, Zurich, Swittzerland. Time se uspešno i u kontinuitetu nastavlja sa aktivnostima na primeni i unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom, uvedenog 2005. godine, kao i na njegovoj integraciji sa ostalim standardima u okviru integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u HE Đerdap.

 


 

 

Sertifikat ISO 14001:2015


JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je postojeći sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), uskladio sa zahtevima standarda ISO 14001:2015. Provera je izvršena od strane SGS, Zurich, Swittzerland, 09.11.2018. god. i potvrđuje uspešan kontinuitet ovih aktivnosti od 2008. godine.

 

  

 

 

Sertifikat ISO 18001:2007

JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je 29. 08. 2017. god. od strane SGS, Zurich, Swittzerland, resertifikovalo sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u kontinuitetu od 2011. godine, prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.

 


 
 

 


Sertifikat ISO 27001:2013

JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je 01. 08. 2016. god.  od strane SGS, Zurich, Swittzerland, sertifikovalo sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2013.


 


Sertifikat ISO 50001:2011

JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je uvelo i 23.12. 2017. god. od strane SGS, Zurich, Swittzerland, sertifikovalo sistem menadžmenta upravljanja energijom (EnMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 50001:2011.