Ogranak HE Đerdap

Početna>O nama>Istorijat>HEPS Đerdap 2

O nama

HEPS Đerdap 1HEPS Đerdap 2Vlasinske HEHE Pirot

HEPS Đerdap 2

HEPS „Đerdap 2” druga je zajednička jugoslovensko - rumunska hidroelektrana na Dunavu. Izgrađena je na 863. km Dunava od ušća u Crno more na profilu Kusjak – Ostrovul Mare. Kao i HEPS „Đerdap 1” i ovaj sistem je kompleksan i višenamenski hidrotehnički objekat.
Pored energetskog i plovidbenog ima veliki značaj za poljoprivredu, drumski i železnički saobraćaj. Preko ovog objekta, pored puta predviđena je izgradnja železničke pruge. Tokom izgradnje, počela je zvanično 3. decembra 1977. godine, poslednji deseti agregat na jugoslovenskoj strani pušten je u rad septembra 2000. godine, iskopano je 2,5 miliona kubnih metara zemlje i nanosa i ugrađeno 948.000 m3 betona i 70.000 tona betonskog gvožđa.
HEPS „Đerdap 2” sastoji se od osnovne elektrane, dve dodate elektrane, dve prelivne brane, dve brodske prevodnice i dva razvodna postrojenja TT GKV. Svakoj strani pripada po jedan od pomenutih objekata. Osnovna elektrana, kao građevinska celina, podeljena je na dva jednaka dela. U osnovnu i dodatnu elektranu na jugoslovenskoj strani ugrađeno je 10 agregata kapsulnog tipa, potopljenih u vodu, ukupne instalisane snage 270 MW. Turbina je Kaplanova sa horizontalno postavljenim vratilom.